top of page

PORCEL·LÀNICS GRAN FORMAT

El porcelànic de gran format respon a les necessitats i exigències estètiques de l’arquitectura contemporània. El gres porcelànic de gran format, es fa actualment amb peces de fins a 320x150 cm i un gruix que va des dels 3 mm als 6 mm / 12 mm. Els grans formats fins ara inimaginables i el gruix tant reduït són fruit d’una innovadora tecnologia exclusiva que dóna un grau d’elasticitat i una elevada resistència de les plaques.

.

bottom of page